miercuri, 1 august 2007

Sa invatam democratia cu Ion Ratiu

A aparut ultimul volum, cel de-al saptelea, din Notele zilnice ale lui Ion Ratiu. Se numeste Lãsãmântul meu si cuprinde perioada ianuarie 1997 - ianuarie 2000. Este exact perioada in care eu am inceput sa fac presa, astfel ca l-am cunoscut pe Ion Ratiu, care mi-a fost patron. Primul patron.
Jurnalul lui Ratiu se citeste usor, se simte scriitura clara a unui fost ziarist. V-o recomand cu drag. E plina de intimplari inedite, unele chiar foarte interesante. V-am scos un pasaj, zic eu special, al vizitei in America, acolo unde ambasador era Mircea Geoana.

Mar]i, 17 Iunie 1997. Pe la 7.00 diminea]a îmi telefoneaz` Doina. “Plec`m acum. S` fim la aeroport la 9.00 diminea]a. Nu v-am telefonat ast`-noapte ca s` nu v` deranjez”. Mi-am f`cut bagajele. Mi-am strâns pu]inele hârtii de care aveam nevoie. Vine întâi Carmen R`dulescu. Îi dau numele celor doi parlamentari italieni. S` le comunice, prin Ambasadorul nostru Grigore, c` nu voi putea cina cu ei mâine sear`, 18 Iunie. La 9.05 apare “Tico”-ul Cotidianului cu Doina. Totul în regul`. O l`s`m pe ea la “Plec`ri” [i pe mine la Salonul oficial. Doar Tokay [i Dudu Ionescu îl acompaniaz` pe Primul Ministru. Stau de vorb` cu ei. Cu Tokay mai ales, care e cu secretara lui, fata fostului deputat UDMR, Benedek. Vine Alfred Moses cu Carp. Apoi Ciorbea cu foarte mul]i consilieri, secretare etc. O s` caut s`-i identific, dar Doina îmi spune c` sunt to]i “golani”. Din Pia]a Universit`]ii. Au fost cu Milic`, [i to]i, inclusiv Lia Trandafir, au fost transfera]i de la Pre[edin]ie. Ciorbea e cu feti]a lui de 13 ani! De ce nu? Face turism.
La Otopeni, înainte de decolare, Moses, avându-l pe Carp traduc`tor, l-a d`sc`lit pe Ciorbea într-un col] al marii s`li oficiale. Mai târziu a venit [i la mine. Mi-am dat seama c` mi-a fi spus cam ceea ce îi spusese deja lui Ciorbea. A fost foarte greu s` ob]in` acordul de a fi primit de Al Gore. Nu e sigur c` vom putea s-o vedem [i pe Madeleine Albright. A ob]inut acordul
abia spre miezul nop]ii. S` avem grij`. Decizia SUA nu mai poate fi schimbat`. Deci, s` nu pres`m. Vom reu[i astfel s` ob]inem un tratament bun, cu mare simpatie, din partea Americii. Înc` n-am posibilitatea s` vorbesc cu Ciorbea, s` v`d reac]ia lui. Eu, la tot cazul, socotesc c` e bine s` insist`m. Dar s-o facem în]elept. S-ar putea chiar, ca SUA s` fie izolate la Madrid. Doar Islanda s-o sus]in`. {i toate celelalte ]`ri membre NATO s` opteze pentru o l`rgire la cinci, nu trei ]`ri foste comuniste.
Dup` prânz [i dup` film m-am dus la Ciorbea. Scaunul de lâng` el, ocupat de obicei de fata lui, era liber. Am stat împreun` cam o or`. Am examinat pozi]ia noastr` fa]` de americani. Nu trebuie s`-i irit`m. Nu s` ne împotrivim deciziei lor de a avea doar trei ]`ri în primul val. Dar s` nu ascundem dezam`girea noastr`. S` nu ascundem c` îndeplinim condi]iile de acces la NATO etc.
Dar s` nu facem mare caz. S` în]eleag` îns` c` noi putem contribui în mod efectiv la înt`rirea Alian]ei, c` suntem un element pozitiv, constructiv. Vor în]elege. Trebuie s` ne afirm`m. Nu îns` excesiv. În tot cazul, s` evit`m efectul de bumerang.
Am vorbit [i de mineri. Trebuie curba]i. De sindicate. Majoritatea lor îl vor sus]ine. Dar nu to]i. Am vorbit de Spineanu. “Se pierde în o prezentare ce nu e în]eleas`. Altfel e un om muncitor, capabil”, mi-a zis.
Schimbarea persoanelor la conducere, în teritoriu, trebuie s` aib` loc. Altfel to]i î[i ap`r` pozi]ia. Dejeu a f`cut mult. Dar nu destul. A suspendat mul]i “capi”. Dar nu i-a înlocuit. Trebuie schimba]i cei care conduc principalele institu]ii de stat: Curtea Suprem`, Curtea de Conturi, instan]ele judec`tore[ti în general, administra]iile în general, administra]iile locale. Apoi privatizarea.
Am vorbit de actuala ac]iune, în mod critic, deta[at. Trebuia început` de mult. Geoan` e un om foarte de[tept, leg`turi, energie, dar CIA îi cunoa[te antecedentele. “E fiu de general de Securitate”, mi-a spus Ciorbea. Exist` o suspiciune, care nu poate fi înl`turat`. E produsul regimului Ceau[escu.
Diaspora îl respinge. Astea sunt aprecierile lui Ciorbea, nu ale mele.
De la Dulles, în convoi, condu[i de Poli]ie cu sirene etc. În total suntem vreo 40. De ce e nevoie de atâ]i oameni? Încurc`turi cu geamantanele, pa[apoartele ne-au fost luate, ne-au împ`r]it la dou` hoteluri etc. În fine, mergem la Ambasad` pe la orele 7.00 seara, ora Washingtonului. Ciorbea deja vorbea românilor aduna]i acolo. Vreo 50. R`spundea la întreb`ri. Foarte bine.
George Cucu era cu B`canu.
Vorbesc cu Chuck. Loraine [i Gail Percy, Dick Howland; las mesaj lui John Davis [i-l g`sesc imediat pe Pacepa. Îmi spune: Adrian Severin a f`cut o impresie detestabil` când s-a v`zut cu Madeleine Albright. Acum e furios. De ce a venit Ciorbea? E un idiot. Gre[eal`, a zis Severin.


6 comentarii:

indira spunea...

intrebare de bun-simt: si daca CIA strimba gratios din nas la antecedentele sale de ce a vietuit in buna pace atita timp printre yankei?

cristian Şuţu spunea...

raspuns de bun-simt: pentru ca avea o dictie speciala atunci cind spunea: YES, SIR, I WILL...

indira spunea...

cristi, esti incorigibil :)

artanu spunea...

la ce editura au aparut? sunt faine. multumesc

cristian Şuţu spunea...

RH Printing&Publishing, 2007

balcic spunea...

unde poate fi cumparat jurnalul? nu gasesc site-ul editurii...